Banana Shake Recipe

You can call it also smoothie or energy breakfast. I made this when I was low on energy in the middle of the day and this was a good prescription. 

Here's what I used for one glass: 
- 1 banana
- half an apple
- 150 ml yoghurt
- 2 tbl oats
- 1 tbl honey
- cinammon

Put it in a blender and serve. Yum! 

***

SLO: Lahko ga imenuješ tudi smuti ali energijski napitek. Tega sem si privoščila sredi dneva, ko so bile 'baterije' že skoraj prazne. 

Kaj potrebuješ za en kozarec: 
- 1 banana
- pol jabolka
- 150 ml jogurta
- 2 žlici ovsenih kosmičev
- 1 žlica medu
- cimet

Vse zmešaj v mikserju in postreži. Njam!

*** 

SRB: Možeš ga zvati i smuti ili energijsko piće. Ovog sam si napravila usred dana, kad sam bila skoro na nuli s energijom. 

Šta je potrebno za jednu čašu: 
- 1 banana
- pola jabuke
- 150 ml jogurta
- 2 kašike ovsene kaše
- 1 kašika meda
- cimet

Stavi u blender i posluži. Njam!

! P.S.: Next time I upload a blog post my blog will be renamed to majasmuffin.blogspot.com. Therefore, when I rename my blog, you won't be able to be redirected from this site to a new one (I don't know if or how this is possible to do). On bloglovin, g+, instagram and facebook you will be able to access a new blog but I am not so sure with GFC. See you there! :)

xx Maja

Outfit of The Day: Colour It Up

^^ Photos: Leja
Wearing a (faux) leather in the sun and in this time of the year is acceptable and welcoming- the warmth emits sleepiness, safety and slowness. That is how Saturdays should be, in the truest sense. No rushing to complete never-ending tasks, no obligations and no stress. Having one day in a week for yourself is the award we all deserve. Monday will come soon enough and problems won't go anywhere- they always wait around the corner. So enjoy the day and what comes tomorrow- we can deal with it then. 

Happy Saturday! 

***
SLO: Nositi (faux) usnjeno jakno na soncu in ob tem času je sprejemljivo in dobrodošlo- toplota oddaja zaspanost, varnost in počasnost. Takšna bi morala biti sobota, v pravem pomenu. Nič hitenja po neskončnih opravkih, nobenih obveznosti in stresa. Imeti en dan v tednu je nagrada, ki bi jo vsi morali imeti. Ponedeljek bo prišel še prekmalu in problemi ne bodo kar izginili- potrpežljivo čakajo za vogalom. Zatorej, uživaj dan in kar prinese jutri- se bomo pa s tem ukvarjali jutri. 

Lep dan!

***
SRB: Nošenje (faux) kožne jakne na suncu i u tom periodu je prihvatljivo i dobrodošlo- toplina emituje pospanost, bezbednost i sporost. Takva bi morala biti subota, u pravom smislu. Nema žurbe po beskonačnim poslovima, nikakvih obaveza i stresa. Imati jedan dan u sedmici je nagrada, koju bi svi trebali imati. Ponedeljak će doći još prebrzo i problemi neće nestati-  nestrpljivo ćekaju iza ćoška. Zato, uživaj dan i šta nam donese sutrašnji dan- onda ćemo se tada s tim baviti.

Lep dan! 

! P.S.: I will rename my blog in the next days due to a website that has the same name. If I ever plan to buy a domain I would like to have a name that belongs only to me. Therefore, when I rename my blog, you won't be able to be redirected from this site to a new one (I don't know if or how this is possible to do). On bloglovin, g+, instagram and facebook you will be able to access a new blog but I am not so sure with GFC. That's why I am letting you know my new blog name will be: majasmuffin.blogspot.com. See you there soon! :)
xx Maja

Nail Designs | Spring Inspired

Not being very artistic or not having much time to spend on my nails I would try and look for many other ways to cheat. Toothpicks are my favourite tool to reach for when wanting pretty designs or patterns on my nails. This time I tried out a piece of paper to create a new pattern. First look was created with tiny paper folded as many times as possible. The second one was a small piece of paper again but in one layer only (I suggest using a card board or anything else thick enough to transmit dense nail polish). With the latter I wanted to create something similar to a rose and the first one was just a random pattern. Nothing wild here, just go for a pattern and colours you like. 

Are you creative when it comes to painting your nails? 

***
SLO: Ker nisem zelo kreativna ali pa nimam na voljo veliko časa, namenjeno umetniškemu izražanju na nohtih. Rada pa imam lake za nohte in razne dizajne, zato iščem kakšne možnosti za goljufanje. Zobotrebci so moje priljubljeno orodje pri tem. Tokrat sem posegla po papirju za ustvarjanje novih vzorcev. Prvi rezultat je bil ustvarjen z majhnim papirjem, prepognjenim kolikor se je dalo. Drugi je tudi bil ustvarjen s papirjem, vendar le z enim slojem (priporočam debelejši papir, ki bo zmogel prenesti gost lak). Z zadnjim sem poskušala ustvariti nekaj podobnega vrtnici, medtem ko sem pri prvem kreirala povsem naključni vzorec. Pravil tukaj ni, izberi si vzorec in barve ter ustvarjaj. 

Ali si kreativna pri barvanju nohtov? 

***
SRB: Pošto nisam veoma kreativna ili nemam puno vremena da poklonim umjetničkim noktima, rado tražim nove načine za prevaru. Volim lakove za nokte i svakakve dizajne, i čačkalice su omiljeni alat za to. Ovaj put sam posegnula za papir, da bih ustvarila nove uzorke. Prvi rezultat je bio uradjen s komadićem papira, savijen toliko puta koliko se je moglo. Drugi je bio takodje nacrtan s papirom ali u jednom sloju (preporučujem deblji papir ili karton, da može podnjeti gust lak). Kod zadnjeg sam htela stvoriti nešta slično ruži, a kod prvog dizajna sam kreirala nešta sasvim slučajno. Pravila ovde nema, izaberi si svoj uzorak i boje i stvaraj. 

Da li si kreativna kad farbaš nokte? 
 ^^ Base. / SLO: Podlaga. / SRB: Osnova
 ^^ Look one.
^^ Look two.
xx Maja

Food Diary | March

Back to monthly (and so far only) series. This month wasn't much excited on this area, I was mostly eating the usual at home so there aren't any new recipes/novelties to see. There were a few special occasions and that means extra delights. That explains the cake or Milka (my favourite!). Between all this temptation it's difficult to stay clear of sweets but not impossible. I snack on peanuts, almonds, raisins, fruits and other. Come to think of it, it's been a while since my last snap of any fruit... 

What is your favourite snack (for school, work or in the middle of the day)? 

***
SLO: Nazaj na mesečno (in tudi edino) serijo objav. Ta mesec ni bil preveč zanimiv na področju hrane, večinoma sem jedla doma in nisem preizkušala nikakršnih novih receptov. Bile so pa posebne priložnosti in to pomeni več sladkih dobrin. Kar razloži torto in Milko (moja najljubša!). Med vsemi temi skušnjavami se je skoraj težko izogniti sladkih radosti, vendar ni nemogoče. Dostikrat prigriznem kakšne arašide, mandlje, rozine, sadje in podobno. Če pomislim, že nekaj časa nisem ujela nikakršnega sadja za Food Diary...

Kateri prigrizek imaš ti najraje (v šoli, službi ali kar tako, sredi dneva)?

***
SRB: Vračamo se na mesečnu (i jedinu) seriju postova. Ovaj mesec nije bio previše zanimljiv na tom području, zato što sam jela kod kuće i nisam probavala nikakve nove recepte. Bilo je nekoliko posebnih prilika i to znači više slatkog zadovoljstva. To objašnjava tortu i Milku (moja omiljena!). Izmedju svih tih iskušenja teško je izbegavati slatkiše, ali nije nemoguće. Uz svaku priliku grickam kikiriki, bademe, svo grožđe, voće i slično. Kad pomislim, prošlo je nekoliko vremena otkad sam poslednji put imala voće na Food Diary... 

Šta ti voliš da grickaš u školi, na poslu ili onako, usred dana?
xx Maja

Strolling Around

It was about time for spring to come forward. I have to say I have missed it. Leja and I have gladly been around for a stroll and on the lookout for some great (but not too crowded) places for taking blog photos. I am still not beyond my comfortable zone when posing for camera. Mostly because I really don't know how to pose and I feel more awkward when in public, thinking how odd I must look to passersby. There is a whole other thing with my sister. She took modeling classes for two years and everytime I took photos of her I'm always quickly satisfied with them. She knows her angles, poses and has confidence. She promised to teach me a few things but without my own confidence even the first step will take time. 

***

SLO: Je bil že čas za prihod pomladi. Prav pogrešala sem jo. Z Lejo sva z veseljem pohajkovali naokoli in iskali zanimive (in ne preveč oblegane) lokacije za slikanje. Še vedno sem daleč od tega, da bi se ob slikanju počutila sproščeno. Večinoma zato, ker res ne vem ničesar o poziranju in se še toliko bolj počutim neprijetno med ljudmi, ko razmišljam kako grozno moram izgledati. Čisto druga stvar je z mojo sestro. Dve leti je hodila na vaje manekenstva in vsakič, ko zamenjava vlogi pri slikanju, sem hitro zadovoljna z njenimi slikami. Pozna svoje kote, poze in ima samozavest. Obljubila me je naučiti nekaj stvari, vendar bo brez samozavesti že prvi korak trajal dolgo.

***

SRB: Bilo je već vreme za dolazak proleća. Sa Lejom smo veselo šetkale okolo i tražile zanimljive (i ne previše natrpane) lokacije za slikanje. Još uvek sam daleko od toga, da bi se osećala prijatno dok se slikam. Dosta puta zato što stvarno ne znam ništa o manekenstvu i još više neprijatno mi je u publici kad razmišljam kako grozno izgledam. Druga je priča sa mojom sestrom. Dve godine je išla na vežbe manekenstva i svaki put sam zadovoljna njenim slikama. Zna svoje uglove, poze i ima samopouzdanje. Obećala je naučiti me nekoliko stvari ali bez samopouzdanja, već prvi korak će trajati dugo.


! P.S.: I will rename my blog in the next seven days due to a website that has the same name. If I ever plan to buy a domain I would like to have a name that belongs only to me. Therefore, when I rename my blog, you won't be able to be redirected from this site to a new one (I don't know if or how this is possible to do). On bloglovin, g+, instagram and facebook you will be able to access a new blog but I am not so sure with GFC. That's why I am letting you know my new blog name will be: majasmuffin.blogspot.com. See you there soon! :)
xx Maja

12- Piece Makeup Brush Set

So far I only used one-by-one brush piece, adding a new one to the existing collection. Now I have an entire set that is in use every single day (except weekends). Therefore I cannot compare it with other brushes, I can only give a review of this brush set from ebay. It comes in a set of twelve, quite enough for me, and a case. I will shortly write about those that left me very satisfied and those that have some sort of a flaw. 
I was immediately sold by foundation brush- the application is easy and brush marks aren't visible like they were with my ebelin foundation brush (maybe I wasn't using it right, idk). Blush brush works great and blends the product easily- I've been mostly using it for contouring. Blending brush is another favourite too, making me wear more than one eyeshadow gladly. 
Continuing with eyeshadow brushes, angled and flat eyeshadow brush made me worried because both started to loose bristles when I applied eyeshadows. I was shaking them over the bath tub to see how long it will take (if ever) to stop falling off. In the end it looked like I shaved my legs (hehe). Surprisingly, these two still have plenty of bristles left.
As for the rest I can say they are working fine and except for lip brush I tried them all. For cleaning I'm using Johnson's baby shampoo, leaving them smooth and clean.

Do you have a favourite makeup brush? 

***
SLO: Do sedaj sem en-po-eden čopič uporabljala, dodajala jih k obstoječi kolekciji. Sedaj imam celoten set, katerega uporabljam vsak dan (razen vikendov). Tako da ga ne morem primerjati z drugimi čopiči, le opišem lahko ta set čopičev za ličenje z ebay-a. Pride v kompletu dvanajstih čopičev, kar je čisto zadosti zame, in torbico. Na kratko bom opisala tiste, ki so me prevzeli in tiste, ki imajo kakšno napako. 
Takoj me je navdušil čopič za nanos tekočega pudra- nanos je prav lahek in odtisi čopiča niso vidni kot pri mojem ebelin čopiču (mogoče ga pa nisem uporabljala prav). Čopič za rdečilo deluje zadovoljivo in učinkovito zabriše produkt- uporabljam ga večinoma z bronzerjem. Čopič za zabrisovanje je še en favorit, ob katerem z veseljem nosim več kot eno senčilo.
Naj nadaljujem s čopiči za senčila, poševen in plosek čopič za senčila sta me zaskrbela, saj sta oba začela izgubljati ščetine, ko sem ju uporabila. Stresala sam ju nad kopalno kad, da bi videla kako dolgo (če sploh) bo trajalo, da se ustavi. Na koncu je že izgledalo kot da sem si obrila noge (hehe). Presenetljivo, ampak še vedno je polno ščetin na obeh. 
Kar se tiče ostalih, sem z njimi prav zadovoljna, in razen čopiča za šminko, so bili že vsi preizkušeni. Pri čiščenju uporabljam Johnson's baby šampon, ki za sabo pusti gladke in čiste čopiče. 

Kateri je tvoj priljubljeni čopič za ličila?


***
SRB: Do sada sam jednu-po-jednu četkicu upotrebljavala, dodala je postojeći kolekciji. Sada imam celi set koji upotrebljavam svaki dan (osim vikendom). Tako da ga ne mogu uporedjivati s drugim četkicama, samo mogu da opišem taj mejkap set četkica sa ebay-a. Dodje u kompletu od dvanest četkica, što je sasvim dovoljno za mene, i torbicu. Na kratko ću da opišem one koje su me impresionisale i one koje su imale neku grešku.
Odmah me je oduševila četkica za nanošenje tekučeg pudera- aplikacija je laka i otisak četkice se ne vidi koliko se je videla kod moje ebelin četkice (ili je ja nisam pravilno upotrebljavala). Četkica za rumenilo djeluje zadovoljavajuće i perfektno blenduje proizvod- ja ga najviše koristim sa bronzerom. Četkica za blendanje je još jedan favorit, uz kojeg volim da nosim više nego jednu senku.
Ako nastavim sa četkicama za senke, zakrivljena i ploska četkica za senke su me zabrinule, pošto su obadve počele da gube vlakna kad su bile upotrebljene. Stresala sam ih iznad kade da bi videla, hoče li da prestane. Na kraju je izgledalo kao da sam si brijala noge (hehe). Začuda, ali obe su još uvek pune vlakna. 
Što se tiče ostalih četkica, sam s njima zadovoljna, i osim četkice za ruž, su bile sve isprobane. Za čiščenje upotrebljavam Johnson's baby šampon koje ostavi četkice glatke i čiste. 

Koja je tvoja omiljena četkica za mejkap?

xx Maja

Pamper Time | Beauty

Saturday was a good day to try out my new bath bomb from Bomb Cosmetics, end of another week and all. Mango & Vanilla Bath Mallow is in a shape of a muffin (good choice) and smells divine and fruity. It isn't a typical bath bomb, fizzing when you put it in water. It supposed to release oils instead or in this case- cocoa butter.
I would use Balea Creme-Oil lotion to moisturize my skin after a bath, regardless the butter it was released from a bath mallow; I wanted to take an extra care of my skin. Since a bath gives a nice relaxation, I felt stress-free and sleepy- that's why it probably wasn't a good idea to book it in a middle of the day. 

Which one is your favourite bath bomb/oil or salt, if you use any? 

***
SLO: Sobota je bila popolna za preizkusiti novo kroglico za kopanje s strani Bomb Cosmetics, kot nagrada za konec stresnega tedna. Mango & Vanilla Bath Mallow je v obliki mafina (dobra izbira) in ima božanski in sadni vonj. Ni tipična kroglica, pri kateri se pojavijo mehurčki ali pri kateri se voda obarva v mavrične barve. Namesto tega v vodo sprošča olja, ali v tem primeru- kakavovo maslo. 
Po kopeli uporabim Balea Creme-Oil losjon za vlaženje kože, ne glede na maslo, katero je oddala kroglica. Želela sem dodatno poskrbeti za kožo. Ker kopel pomeni sprostitev, sem se po njej počutila brez stresa in zaspano- kar pomeni, da si je ne bi smela privoščiti sredi dneva. 

Katera je tvoja priljubljena krogla/olje ali sol za kopanje, če uporabljaš kaj od tega? 

***
SRB: Subota je bila idealna za probu nove kugle za kupanje od Bomb Cosmetics, za kraj stresne sedmice. Mango & Vanilla Bath Mallow je u obliku mafina (dobar izbor) i ima božanski i voćni miris. Nije tipična kuglica, gde se stvaraju mehurići i gde se voda oboji. Umjesto toga u vodu spusti ulja, ili u tom primeru- kakao buter.
Posle kupanja upotrebim Balea Creme-Oil losjon, da navlažim kožu, bez obzira što je kuglica pustila maslac. Želela sam se dodatno pobrinuti za kožu. Pošto kupka znači relaksacija, sam se posle osečala bez stresa i pospano- što znači, da je ne bi smela imati usred dana. 

Koja je tvoj omiljena kuglica/ulje ili so za kupanje, ako koristiš nešta od toga?

xx Maja

Gift Basket | Gift IdeaHow wonderful that feels to write. Spoiling yourself feels so nice. I received this lovely package from dear friends and I shall divide it into several posts since there are a few things that deserve a special spotlight. I am most excited to explain everything and I'll just jump right into it. The first thing that caught my eye (and yours too I am sure) is this gorgeous brush holder with brushes inside. There is a makeup bag in the middle of this package and it contains a few other brushes that couldn't fit in a glass. Continuing with a diy, they also made me a smoothie and if I remember correctly it had banana, apple, orange, orange juice and cinnamon in it. It is all gone by now and I can give it a positive feedback- it tasted so good. Pink parcel is actually a bath bomb and it smelled just right and gentle. I am not fond of overwhelming scents, you all know that. What caught me by surprise was this blouse from New Yorker in nice blush colour. I like blouses but I didn't think my friends knew that so this one was really thoughtful and a perfect wrap to this entire parcel. Everything was right on spot and I was once again left with no words. Thanks a miliion times guys!!! 

Seperate posts on brushes and bath bomb (which will be a pampering one) is coming up. 

***
SLO: Kako je to lepo napisati. Razvajanje se sliši tako lepo. Tale paket sem prejela od prijateljic in ga bom predstavila v večih objavah, ker je kar nekaj stvari, ki si zaslužijo posebno pozornost. Zelo sem navdušena z vsem, tako da bom kar začela z razlago vsega. Prva stvar, ki me je pritegnila (najbrž tudi tebe), je stekleno držalo za čopiče. Na sredini je še torbica za čopiče s preostalimi čopiči, ki se niso prilegali v kozarec. Če nadaljujem z 'naredi sam' stvarmi, je tu še smoothie v prelepi steklenički, kateri je vseboval banano, jabolko, pomarančo, pomarančni sok in cimet- njam! V roza paketku je bila kroglica za kopel, katera je dišala tako prijetno in ne pretiravajoče. Zdaj že najbrž veste, da nisem velika oboževalka močnih dišav. Kar me je prav presenetilo, je ta bluza iz New Yorker-ja v lepi kremno-roza barvi. Bluzice so mi prav všeč in ker sem bila prepričana, da moji prijatelji tega ne vedo, je bilo presenečenje toliko bolj prijetno. Vse je bilo pretkano izbrano in čisto po mojem okusu, zato sem zopet ostala brez besed. Milijonkrat hvala punce!!! 

Posamične objave o čopičih in kopalni bombici bodo še prišle. 

***
SRB: Kako lepo je to napisati. Relaksiranje je prava riječ. Ovaj paket sam primila od drugarica i predstavit ću ga u više postovima, pošto imaju neke stvari koje bi voljela da napišem posebno. Veoma sam oduševljena sa svim, tako da ću odmah započeti. Prva stvar koja me je privukla (nadam se da i tebe), je ova staklena čaša za mejkap četkice. Na sredini kutijce ima još torbica sa ostalim četkicama koje nisu mogle stati u čašu. Ako nastavim sa 'uradi sam', dobila sam i smoothie od banane, jabuke, naranđe, sok od naranđe i cimeta- njam! U roza paketu bila je kugla za kupanje, koja je mirisala prelepo i nežno. Sada već znate, da nisam neki fan jakih mirisa. Što me je još iznenadilo, je ova bluza iz New Yorker-a u prelepoj kremni/roza boji. Volim bluze i bila sam sigurna da to moji prijatelji ne znaju, zato je bilo iznenađenje toliko veće kad sam je ugledala. Sve je bilo vešto odabrano i po mom ukusu, zato sam opet ostala bez riječi. Milijon puta vam hvala devojke!!!

Pojedinačni postovi o četkicama i kuglici za kupanje su već na spisku. 

xx Maja

Casual day with a casual wear

 ^^ Photos: Leja
After what feels like forever (it's been a season) I'm bringing you more fashion posts- outfits. Posting outfits has been a routine and an often one too. Then winter came and my mood changed, cold bothers me and I figured my winter clothes aren't interesting at all. Sun brings out positivity, energy and happiness. And partly because March is usually the calmest month before Uni work and exams.
I love it when I get inspiration on what to wear. It gives me confidence and I don't feel so embarrassed to photoshoot in public or take photos in public. This time I wanted casual wear with a touch of coolness or edginess- a piece that would bring this outfit to the entire new level. My new (faux) leather jacket was finally tried out and I love it in this combination! Don't blame me if I wear it in every outfit post from now on, it's my favourite find this season. 

***
SLO: Po tem kar se zdi cela večnost (en letni čas), spet prinašam več modnih objav- outfitov. Objavljanje outfitov je bila rutina in dokaj pogosta tudi. Potem je prišla zima in moje razpoloženje se je spremenilo, mraz me moti in ugotovila sem, da moje zimske obleke niso kaj dosti zanimive. Sonce pa izvleče na plan pozitivnost, energijo in veselje. Deloma pa še ker je marec najmirnejši mesec pred šolskimi nalogami in izpiti. 
Všeč mi je, ko dobim inspiracijo kaj obleči. Tako se dobi samozavest in ne počutim se toliko nerodno, ko se slikam v javnosti ali sama slikam kaj. Tokrat sem želela imeti nekaj ležerno z dotikom vpadljivosti in drznosti- kos, ki bi pripeljal cel outfit na novo raven. Nova (faux) usnjena jakna je bila končno preizkušena in obožujem jo v tej kombinaciji! Ne me kriviti, če jo bom nosila v vsakem outfit postu od zdaj naprej, imam jo namreč za najboljšo najdbo sezone. 

***
SRB: Posle toga što se mi čini kao večnost (jedna sezona), opet unosim više fashion postova- outfite. Objavljivanje outfit postova je bila rutina i dosta češća. Onda je došla zima i moje raspoloženje se je promenilo, hladnoća mi smeta i videla sam da moja zimska odeća nije toliko zanimljiva. Sunce privuće pozitivnost, energiju i veselje. A i mart je najmirniji mjesec pre početkom školskih zadataka/seminara i ispita. 
Svidja mi se kad dobijem inspiraciju šta obuči. Tako se dobije samopouzdanje i ne osećam se toliko neprijatno kad se slikam u javnosti ili kad sama slikam nešta. Ovog puta sam htela imati nešta 'cool & edgy'- odjelo, koje bi podignilo ceo outfit na viši nivo. Nova (faux) kožna jakna je bila konačno isprobana i obožavam je u toj kombinaciji! Nemojte me kriviti ako je budem nosila u svakom outfit postu od sada napred, imam je za najbolju investiciju sezone. 
 
Enjoy the day,
xx Maja