Maja's Muffin

A style blog on a budget

A Special Post: Red & White Wedding and Our Traditions

You might have seen posts coming up this past week and that was because they were scheduled and I was away. My cousin had a wedding and I was one of the many to help prepare and decorate because it was at home and so many things needed to be tought of when organizing a wedding yourself. I have been to two wedding so far and both had been a traditional ones. If you want to hear more about our traditions then keep on reading, some of them are quite fun and I'll be taking step by step explaining them. 

The tradition in my parents birth country (BiH/RS) is something to look forward to and is still a big part of 'modern' weddings. There are two places to celebrate, first is my cousin's (the bride) place where everyone from her side is coming- family guests. Bridesmaids (my sister, my cousin's other cousin and I in this case with a little help) were in charge of decorating guests with premade flowers in red & white- that was the colour newlyweds have chosen for a decor. We had scheduled arrival of family guests from ten to twelve a.m. and after twelve it was time for groom's family and groom himself to come for a bride. First they would eat something under a big tent that was set up by the house. All this time the bride would be hidden away in the house to wait for the groom to get her. It is said the bride had to be 'bought' and since the groom isn't allowed to be near or talk to the bride until the church is reached, all the negotiations needs to be done by his best man. At first, we had two fake brides to come outside (two male were dressed as a bride, with a wig and make-up, hehe) and as a third person it was my cousin who finally stepped out of the house. Then, she was bound to dance the traditional dance, called 'kolo' before getting in the car to be the lead of many, many cars to follow the route to the church. 

Cars were also decorated with red and white bows and while we were driving it is almost neccessary to honk every now and then to announce that there is a wedding patrol coming. When people, mostly for kids entartainment, hear the appproach, they usually grab a rope or make a live wall for us impossible to pass unless we pay the 'tax' which are usually coins or/and candy. 

By that time there were so many people outside the curch that not all of them could get inside. And here finally comes the long awaited moment when the bride and the groom can step in together. The procession lasted about an hour and while I could use up another paragraph for just explaining it, I will skip onto the end of it. Newlyweds waited some more for everyone to approach them and congratulate, then move on to their parents and siblings to congratulate them as well. 

We all know what comes next, throwing the bouquet. All the unmarried women/girls are brought together to catch it. We had luck that groom's house wasn't far away since the ride to the curch has been long and slow and we were all burning up from the Saturday's sun. But I'm almost done explaining, stick with me if you're still awake. Another tent was waiting for us here and I heard it was for six hundred guests (and it was full, pretty much- now imagine me being one of the girls needed to put a flower on each of them, just saying). Live music was welcoming us and before everyone arrived it was almost night. Near the midnight, when we had our stomachs full and satisfied, the bride was coming to each guest with a glass of brandy to toast and thank. There was also groom's best man by her side, filling the glass, groom's sister with a basket for collecting the money (also a tradition, we bridemaids had one too, for the flowers- it is a way of raising the money as a gift for newlyweds) and one more party to give each guest a token as a 'thank you for coming'. The cake followed and dancing and some speeches were told but I shall not linger here. I might have missed one or two traditions but I already think I wrote far too much and I wanted to tell you this as I myself enjoy hearing other traditions, in other countries. 

P.S. Sorry for so little photos but I don't want much of the house to be seen and I didn't have much time available to take the camera into my hands either. 

And therefore I have to ask (and I will be longing to hear the answer) what are some of your most exciting wedding traditions and are there some similar to what you just read? 

SLO
Najbrž si videla redne objave prejšnji teden, medtem ko mogoče ne veš, da so bile načrtovane, saj me prejšnji teden sploh ni bilo doma. Sestrična je imela poroko in jaz sem bila ena izmed mnogih, ki so pomagali pripravljati in urejati, saj se je del poroke odvijal pri njih doma. Do sedaj sem bila le na dveh porokah in obe so bili tradicionalni. Če želiš slišati več, nadaljuj z branjem, saj mislim, da so nekatere stvari precej zanimive. 

Tradicija v rojstni državi mojih staršev (BiH/RS) je nekaj, česar se veseli in je še vedno velik del 'modernih' porok. Poroka se praznuje na dveh mestih, najprej pri nevesti, nato pri ženinu. Pri nevesti so se najprej od desetih do dvanajstih zjutraj zbirali gostje z njene strani. Družice (v našem primeru smo to bile moja sestra, še ena sestrična in jaz- z nekoliko pomoči) smo bile zadolžene za krasitev rdečo-belih cvetov na vsakega gosta. Po dvanajsti uri so začeli prihajati gostje z ženine strani kot tudi ženin sam. Najprej se nekaj poje pod šotorom, ki je bil postavljen ob hiši. Ves ta čas je nevesta skrita v hiši, kjer čaka, da pride ženin ponjo. Ker pa ženin ne sme pristopiti do neveste vse dokler se ne pripe do cerkve, se v ženinem imenu za nevesto pogaja njegova priča, katero se mora najprej 'kupiti'. Prvo so iz hiše stopili dve lažni nevesti (dva moška, oblečena v belo, z lasuljo in naličena, hehe) in šele tretja oseba je bila prava nevesta. Najprej je bila dolžna odplesati tradicionalni ples, tj. 'kolo', preden se je usedla v avto, ki je bil na čelu celotne kolone, namenjene v cerkev. 

Avta so ravno tako bila okrašena in to z belimi in rdečimi mašnicami in med vožnjo je skoraj nujno vsake toliko potrobiti, da naznanimo prihod poročne patrulje. Ko ljudje, predvsem otroci, slišijo prihod, si pripravijo vrv ali naredijo živi zid, kateri zaustavi celotno vrsto. Da bi nas spustili, moramo plačati takso, ki je največkrat v obliki kovancev ali/in sladkarij. 

Ko smo prišli do cerkve, je bilo zbranih že toliko ljudi, da niso mogli vstopiti. Tu pa se končno pojavi dolgo pričakovani trenutek, ko nevesta in ženin skupaj stopita v cerkev. Procesija je trajala približno uro in tu se ne bi veliko ustavljala, zato bom skočila kar na konec. V cerkvi mladoporočenca ostaneta še toliko časa, da se jim svatje približajo in čestitajo. Za njima stojijo še njuni starši in bližnji, katerim se tudi čestita. 

Vsi vemo kaj pride na vrsto za tem; metanje šopka. Skupaj se zberejo vse neporočene ženske/punce, katere se potegujejo za šopek. Imeli smo srečo, da ženinova hiša ni bila daleč, saj smo vsi imeli dovolj dolge vožnje za nami ob žgočem sobotnem soncu. Skoraj sem že konec s pripovedovanjem, ostani še malce z mano, če si še budna/en. Tudi tam nas je pričakal šotor in slišala sem, da je bil za šesto ljudi (pa tudi precej polno je bilo- zdaj pa si predstavljaj, da sem bila ena izmed tistih, ki so morale zapenjati cvetove na vsakega, samo pravim). Pričakala nas je glasba v živo in preden so vsi prispeli, je bila že skoraj noč. Blizu polnoči, ko smo vsi že imeli polne želodce, je nevesta šla do vsakega s kozarcem žganja in nazdravila (oziroma je gost nazdravil, ona je dajala kozarce). Zraven nje je bila priča, ki je polnil kozarce, za njim ženinova sestra, ki je nosila košaro v kateri je zbirala prispevke (isto je bilo pri nam, ko so svatje dajali denar za cvetove- gre se za neke vrste prispevke oziroma darilo mladoporočenima) in še zadnja, ki je v zahvalo vsakemu dajala darilo oziroma t.i. konfete (bonbone). Sledila je torta, vključeno je bilo veliko plesanja in govorov, pri katerih se ne mislim ustavljati. Mogoče sem kakšno stvar izpustila, vendar že sedaj mislim, da sem napisala preveč, kar mi ni bilo odveč, saj sama rada zvem o tradicijah drugih. 

P.S.: Se opravičujem za tako malo slik, vendar ne želim, da se vidi kaj veliko hiše in niti nisem imela veliko časa za kamero. 

In zato moram za zaključek vprašati, kakšne so vaše zanimive tradicije pri poroki in ali obstaja kakšna podobna omenjenim zgoraj? 

SRB
Sigurno si vidjala postove prošle sedmice, a što možda ne znaš, ti postovi su bili planirani pošto mene prošle sedmice upošte nije bilo kući. Rodica se je udala i ja sam bila jedna izmedju mnogih koji su pomagali spremati i sredjivati, pošto se je jedan deo spremao kod njene kuće. Do sada sam učestvovala u samo dve svadbe i obe su bile tradicionalne. Ako želiš čuti više, nastavi čitati, neke su mi jako zanimljive. 

Tradicija u državi gde su rodjeni moji roditelji (BiH/RS) je još uvek velik deo 'modernih' vjenčanja. Vjenčanje/Svadba se slavi na dva mesta, prvo kod mlade a posle kod mladoženje. Kod mlade su se od deset do dvanest ujutro skupljali svatovi sa njene strane- familija. Moja sestra, još jedna rodica i ja- uz nekoliko pomoći- smo bile zadužene za kićenje svatova sa crveno-belim cvatovima. Posle dvaneste su počeli dolaziti svatovi sa strane mladožnje i mladoženja sam. Prvo se nešta pojede ispod šatora koji je bio postavljen uz kuću. Mlada je ceo čas bila sakrivena u kući. U imenu mladoženje se djever pregovara za mladu koju je prvo treba 'kupiti'. Iz kuće su izašle lažne mlade (dva muškarca su bila obučena u belo, sa perikom i šminkom, hehe) i tek treća osoba je bila mlada. Prvo je morala otplesati tradicionalni ples- kolo- pre nego je sjela u auto koji je bio na čelu cele kolone, koji je krenuo za crkvu. 

Auta su takodje bila ukrašena i to sa crvenim i belim mašnama i dok se vozimo je skoro obavezno svake toliko svirati, da najavimo dolazak svadbene patrole. Kad nas ljudi, najviše deca, čuju prilaziti, spreme konopac ili naprave živi zid. Da bi nas pustili dalje, trebali smo platiti taksu, koja je najčešće u obliku novcića ili/i slatkiša. 

Kad samo stigli do crkve, bilo nas je već toliko, da nismo svi mogli stati unutra. A tu se i konačno pojavi prvi trenutak kada mladenci skupa ulaze u crkvu. Procesija je trajala oko jedan sat i tu se ne bi ustavljala, zato ću da predjem na kraj. Mladenci su u crkvi sačekali još toliko, da su jim prišli svatovi čestitati, a iza njih su stajali roditelji i bližnji, kojima se je isto čestitalo. 

Svi znamo šta dodje posle toga- bacanje buketa. Sakupljene su bile neudate žene/cure koje su se takmičile za buket. Imali smo sreću, da kuća nije bila daleko. Svi smo bili umorni od duge i spore vožnje ispod subotnog sunca. Još malo pa ću završiti sa pričom, ostani uz mene ako si još budna/an. I tamo nas je dočekao šator i čula sam, da je bio spreman za šesto ljudi (samo zamisli, da sam ja bila jedna izmedju onih koja je morala sve te ljude okititi, samo kažem). Dočekala nas je muzika u živo i dok su se skupili svi svatovi, već je pala noć. Blizu ponoći, mlada je kružila oko gostiju i nazdravljala sa slatkom rakijom (ona je nudila čaše, mi smo nazdravljali). Pored nje je djever punio čaše, iza njega je išla sestra od mladoženje koja je nosila korpu za pare (i mi smo imale jednu za skupljanje novca za cvatove- to su doprinosi ili pokloni koji se davaju mladencima) i zadnja koja je nosila konfete kao znak zahvalnosti što smo došli. Posle svega je sledila torta, bilo je plesanja i govora kod kojih se ne mislim ustavljati. Možda sam zaboravila na stvar ili dve, ali već ovako mislim, da sam previše napisala, ali bilo mi je u zadovoljstvo, pošto sama volim, da saznam nove tradicije, iz bilo koje države. 

P.S.: Izvinjavam se za malo slika, kao prvo ne želim, da se vidi puno kuće i kao drugo bila sam zauzeta celi dan, da bih mogla uzeti u ruke kameru. 

Zato moram da pitam, koje su zanimljivi običaji vjenčanja kod vas i da li su koji slični ovima što si sad pročitala/-o? 

Thank you for reading and I'll be in touch, 
xx Maja

26 comments

 1. Beautiful :3

  Ana ♥
  http://aruivablog.blogspot.pt/

  ReplyDelete
 2. Waw kako lepa poročna obleka <3
  Zanimivo branje :) malo mi je že bilo poznano, ker je bila ravno pred 2 tedni soseda na poroki v Bosni in mi je povedala, kako je bilo, kakšni so običaji ipd. Vsekakor če bi bila prilika, bi se z veseljem udeležila takšne poroke :) pri nas je običaj klwona - varianta prton, 2 borovca ob strani obdana z vejami brinja, povezujeta jo lestev, ki je prav tako obdana z vejami brinja in tablo Srečno mladoporočenca ali kaj podobnega. Po brinju so postavljene rože, katere se ponavadi krade po okoliških vaseh :) Samo klwono naj bi po pravilih delali vaščani in če jih ni dovolj iz sosednjih vasi neporočeni moški, po rože pa naj bi hodile samske ženske. Upam, da razumeš, kako naj bi zgledalo, ker sem malo čudno opisala :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pa še to... to je bil običaj, da se je delalo dan pred poroko - v petek. Po 16h so šli fantje po brinje, ženske so kradle rože po 00h, ko ljudje večinoma spijo. Običajno se je klwono končalo med 5-6h zjutraj. Sedaj je običaj isti, le da se vedno več ljudi odločala, da naredijo klwono en teden prej, da nevesta, ženin in ostali niso preveč utrujeni :)

   Še nekaj me zanima - si že kdaj slišala za besedo "klwona"? :D

   Delete
  2. Tole drevo pa videvam vsake toliko, moram pa reči, da še nikoli nisem slišala za to besedo pa tudi pomislila nisem da bi kdaj koga vprašala -.- Me spominja na neki kar bi kakšni Škoti ali Irci imeli ;) Mogoče bom kdaj povabljena tudi na poroko tukaj v Slo- če se bo kakšna prijateljica nameravala poročiti kaj kmalu :P xx

   Delete
  3. Na primorskem se ponavadi uporablja to besedo, če se tudi drugje, pa ne bi vedela :)

   Delete
 3. Great and interesting post!!

  ichbinsil.blogspot.mx

  ReplyDelete
 4. All very nice!
  wedding is so wonderful!

  ReplyDelete
 5. Thanks for sharing your traditions dear! I 'm always interested in that! ^-^
  www.milleunrossetto.blogspot.it

  ReplyDelete
 6. what a beautiful colors :D ! <3 Really love the flowers <3

  ReplyDelete
 7. Beautiful post. ^^
  New outfit is online...

  ReplyDelete
 8. Great post. I love the dress. Kisses!

  galerafashion.com

  ReplyDelete
 9. Beautiful!
  <3
  katsfashionfix.blogspot.com

  ReplyDelete
 10. Amei seu cantinho já estou seguindo, estou começando agora como blogueira gostaria que visitasse minha pagina e me seguisse, obrigada bjsss
  http://josianecavalli.blogspot.com.br

  ReplyDelete
 11. Lijep post. Fina kombinacija boja za svadbenu dekoraciju. Šteta što nema više slika ali bitno je da si se lijepo provela. :)

  Pozdrav, Brina xoxo, Sweetstreetstyle.blogspot.com

  ReplyDelete
 12. Kupovanje mlade je običaj koji postoji na puno mjesta, čest je i u Bosni i Hercegovini i Dalmaciji. Postoji još puno nekih običaja (npr. na otoku Hvaru zaustavljanje mladog i mladoženje pa putu i naplaćivanje prolaza). Svako mjesto i grad ima neke svoje varijacije, mogle bi se na tu temu napisati puste knjige. U Slavoniji svatovi traju danima, u Zadru postoji i ples i pjevanje ispred crkve....itd....Ja sam u životu bila na više vjenčanja nego što mogu zapamtiti, samo sam prošlog travnja bila na četiri.

  Lijepe su fotografije, sviđa mi se ova crveno bijela kombinacija.

  ReplyDelete
 13. Great post!!<3

  Regards,
  a-cupofrain.blogspot.com

  ReplyDelete
 14. Gorgeous details, she was for sure a lovely bride! Nice post!

  http://thepinkporcelaindoll.blogspot.ro

  ReplyDelete
 15. Odličan post Majo! Fotografije su divne, a ja ti ništa specijalno ne bih sada mogla govoriti o našim svadbama.. Nije da se nešto izdvajaju od drugih. ♥

  Novi post -------> allforyou23.blogspot.com

  ReplyDelete
 16. I love red and white, they look so good together:) Thank myou for your nice comment on my blog, feel free to visit me more often:) I really enjoy blogs like this, so I'm following you, greetings from Poland:)

  ReplyDelete
 17. Hi, I loved the post, as always sensational. I will inform better.

  ReplyDelete
 18. You can follow me GFC?
  www.dulceychicbynuria.blogspot.com
  Kisses

  ReplyDelete
 19. Loved reading about how the wedding and the ceremonies take place! :)

  I actually saw some similarities between your type of weddings and the Hindu weddings! :)

  YouTube | Blog: Geekette in High Heels | Instagram

  ReplyDelete

You don't say? Tell me more :)

xx Maja